blisko

"Cofnięcie reformy OFE byłoby dramatycznie złe"

«Cofnięcie reformy OFE byłoby dramatycznie złe»  Informacje

- Cofnięcie reformy OFE byłoby pod wieloma względami dramatycznie złe dla finansów ogólnych i państwa polskiego a mianowicie uważa premier Donald Tusk. Jednocześnie Prezes Rady Ministrów zapewnił, że Trybunał Ustrojowy otrzyma symulację kosztów, spośród którymi musiałoby zmierzyć się państwo polskie, gdyby Trybunał powiedział, że reforma była niezgodna z konstytucją.

Premier Donald Tusk zapewnił, że w ocenie rządu reforma w systemie emerytalnym wydaje się zgodna z konstytucją. Zapewnił jednocześnie, że rząd symuluje sytuację, w której werdykt Trybunału Konstytucyjnego byłby inny.

TK chce rozumieć, ile będzie kosztowało utrącenie ustawy o OFE

- Symulacja takich nakładów pieniężnych będzie przedstawiona Trybunałowi. Chcę wspomnieć tylko, że sam wzrost kosztów z obsługi obciążenia zagranicznego wyniósłby około jedenastu mld złotych. To przynosi wyobrażenie jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa była ta reforma. Jej cofnięcie byłoby pod wieloma względami dramatycznie złe dla finansów publicznych i państwa polskiego - twierdzi Donald Tusk.

Pytanie prezesa

W czwartek prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do premiera z wnioskiem o informację, jakie wydatki poniósłby budżet w przypadku twiedzenia niekonstytucyjności zapisów ustawy na temat zmianach w OFE. Wyrok w sprawie OFE musi być wydany bez zbytecznej zwłoki.

Tusk: Rosyjskie embargo dotkliwe dla polskich eksporterów

- Trybunał powoła ekspertów. Sprawa zostanie rozpatrywana w pełnym składzie. Nie sądzę, żeby po tej sprawie wydanie wyroku trwało aż dwa lata. Sprawy kierowane przez prezydenta w trybie kontroli następczej mają swoisty priorytet a mianowicie mówił Andrzej Rzepliński, prezes TK.

Donald Tusk stwierdził dziś, że zapytania TK ma charakter rutynowy. - To normalna procedura. Trybunał Konstytucyjny dostanie osobliwą odpowiedź - zapewnił Tusk.

Maksymalny czas odroczenia wyroku - gdyby sąd stwierdzał niekonstytucyjność - wynosi 18 miesięcy.

Co zbada Trybunał?

Ustawę do TK skierował prezydent Bronisław Komorowski. Trybunał ma szczególnie zbadać: zakaz wkładania OFE w papiery przydatne emitowane albo gwarantowane za pośrednictwem Skarb Państwa; nakaz inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE przy akcje w powiązaniu metrów. in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu wraz z inwestycji; zakaz reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że prezydent zaskarżył poszczególne regulacje ustawy wraz ze względu "na wątpliwości co do ich zgodności z następującymi zasadami konstytucyjnymi: zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia funkcjonowania gospodarczej, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji".

Co zakłada reforma?

Ustawa o zmianach w programie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli postanawiać, czy nadal chcą przesyłać część składki do OFE, czy też jej całokształt do ZUS. Z OFE do ZUS mają pozostawać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Ustawa wprowadza minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Będzie on wynosił 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Zgodnie z ustawą do końca czerwca obowiązuje zakaz reklamy OFE.

Nowe przepisy dot. OFE obowiązują (z paroma wyjątkami) od 1 02. Jednym z efektów jest m. in. transfer więcej niż połowy emerytalnych składek Młodych polaków w OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153, 15 mld zł

błędy językowe Polaków w mowie i mowie ciała

Błędy językowe Polaków w mowie i mowie ciała

Cofnąć się do odwiedzenia tyłu, włanczać, poszłem... Do językowych grzechów Polaków przystaje: seplenienie, niedbałe mówienie, w mediach, w miejscu publicznym, w polityce, w pracy... Językowe defekty i nielogiczne konstrukcje zagadnień…...

Czytać
bZ WBK o umowach spośród podmiotami zajmującymi się obrotem kryptowalutami  Pieniądze

BZ WBK o umowach spośród podmiotami zajmującymi się obrotem kryptowalutami Pieniądze

Wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut do odwiedzenia nielegalnej lub nieetycznej aktywności, bank podjął decyzję na temat nienawiązywaniu relacji z podmiotami, zajmującymi się obrotem wirtualnymi walutami - poinformowało biuro prasowe Banku Zachodniego WBK.…...

Czytać