Średnie opłaty za przetwarzanie karty kredytowej

Średnie opłaty za przetwarzanie karty kredytowej
Category: Należy Pamiętać
16 października 2020

W CardFellow często pojawia się pytanie: „Jaka jest średnia opłata za przetwarzanie karty kredytowej dla firmy [wpisz tutaj rodzaj Twojej firmy]?” Na to pytanie są proste odpowiedzi, a potem są właściwe odpowiedzi.

To, ile Twoja firma płaci za opłaty manipulacyjne, zależy od wielu czynników, w tym od branży, rodzaju karty, sposobu, w jaki akceptujesz karty, czy korzystasz z kodu PIN lub debetu z podpisem i innych. Zależy to również od tego, czy masz członkostwo w hurtowym przetwarzaniu kart kredytowych CardFellow, czy też masz konto handlowe poza CardFellow. Osoby z członkostwem CardFellow zapłacą około 40% mniej opłat niż firmy, które tego nie robią, nawet jeśli korzystają z tego samego procesora.

Jednak nadal możemy podać bardzo przybliżone liczby, aby podać punkt wyjścia. Pamiętaj tylko, że Twoje rzeczywiste koszty mogą być nieco wyższe lub niższe.

Średnie opłaty za przetwarzanie karty kredytowej

Więc ile firmy płacą za transakcje kartą kredytową? Jeśli szukasz szybkich numerów, proszę bardzo: średni koszt przetwarzania karty kredytowej dla firmy detalicznej, w której karty są przeciągane, wynosi około 1,95% – 2% dla transakcji Visa, Mastercard i Discover. Średni koszt dla firm bez karty, takich jak sklepy internetowe, wynosi około 2,30% – 2,50%.

Firmy, które mają członkostwo w CardFellow, zapłacą około 0,20% – 0,50% mniej niż powyższe stawki.

Pamiętaj, że te koszty są ogólnymi średnimi. Twoja konkretna firma może mieć wyższe lub niższe koszty. Wyższe koszty nie oznaczają automatycznie, że otrzymujesz złą ofertę, ale mogą oznaczać, że warto sięgnąć głębiej.

Porównując swoje stawki ze średnimi, bardzo trudno jest ocenić, czy masz konkurencyjne ceny, a posługiwanie się ogólnymi liczbami może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli obliczasz koszty przetwarzania dla nowej firmy. Niedoszacowanie opłat manipulacyjnych na tym etapie zaszkodzi Twojej nowej firmie, gdy jest najbardziej wrażliwa. Faktem jest, że wiąże się to z wieloma kosztami, od wymiany i ocen po marże procesora, które mogą obejmować opłaty za wyciągi, opłaty miesięczne, opłaty PCI i inne.

Zamiast wykorzystywać średnie jako punkt odniesienia, wypróbuj narzędzia, które zapewniają najlepsze wskaźniki dla Twojej firmy i używaj ich jako miernika. CardFellow oferuje bezpłatne narzędzie do porównywania ofert, w którym możesz wprowadzić podstawowe informacje o swojej firmie i zobaczyć najlepsze możliwe ceny. Spróbuj tutaj.

American Express

Za akceptację kart American Express zazwyczaj zapłacisz więcej niż inne rodzaje kart. To, czy zapłacisz dużo więcej, czy trochę więcej, zależy od procesora płatności i modelu cenowego, w którym się znajdujesz.

Chociaż Amex ma reputację „drogiej” karty do akceptacji, firma aktywnie próbowała to zmienić. W 2015 roku Amex wprowadził nowy model cenowy o nazwie OptBlue. Nowy model oferował możliwość obniżenia kosztów. Rzeczywiście, opłaty OptBlue mogą być znacznie bliższe opłatom za karty Visa i Mastercard niż w przeszłości. Jednak niektórzy operatorzy kart kredytowych wykorzystali OptBlue na swoją korzyść zamiast na Twoją.

Trudno jest podać dokładne średnie dla kart Visa, Mastercard i Discover, ale w przypadku Amex jest to prawie niemożliwe. Oprócz szerokiego zakresu opłat procesora, duża liczba komercyjnych kart kredytowych to Amex. Karty komercyjne mają inne stawki niż karty konsumenckie, a czynniki, takie jak rozszerzone dane, również odgrywają rolę.

Jeśli jednak Twoje koszty Amex są znacznie wyższe niż opłaty za karty Visa lub Mastercard, powinieneś przyjrzeć się temu dokładniej.

Efektywna stopa procentowa

Kwota, jaką firma płaci z tytułu opłat manipulacyjnych w stosunku do wolumenu brutto, nazywa się efektywną stawką. Szacowanie efektywnej stawki dla Twojej firmy to najlepszy sposób na określenie średnich kosztów przetwarzania. Twoja efektywna stawka będzie wyrażona w procentach, ale nie jest to równoznaczne ze stawkami procesora. Innymi słowy, efektywna stawka nie jest ustaloną opłatą, którą płacą detaliści. To po prostu obliczenie tego, co zapłaciłeś w opłatach manipulacyjnych, jako procent całkowitego wolumenu przetwarzania. Efektywna stawka to kwota zapłacona za usługi handlowe.

Zamiast polegać na przybliżonych średnich, lepiej jest uzyskać dokładny obraz opłat manipulacyjnych dla swojej firmy, biorąc pod uwagę kilka zmiennych. Musisz wiedzieć:

Metoda przetwarzania

Metoda przetwarzania w Twojej firmie ma duży wpływ na typowe opłaty za przetwarzanie kart kredytowych, ponieważ wpływa na to, ile i jakie rodzaje opłat będą obowiązywać.

Obecność karty i brak karty to dwa ogólne sposoby przetwarzania kart kredytowych przez firmę. Jak sugerują nazwy, prezentacja karty odnosi się do firmy detalicznej lub restauracyjnej, która przesuwa karty, a brak karty odnosi się do firm przetwarzających transakcje zdalnie, takich jak handel elektroniczny lub firmy wysyłkowe.

Opłaty interchange, znaczniki przetwarzania i opłaty stron trzecich zależą od metody przetwarzania Twojej firmy. Opłaty za przetwarzanie kart kredytowych są zazwyczaj niższe w przypadku firm, które posiadają karty, niż w przypadku firm, które nie posiadają karty. Dlatego.

Firmy prezentujące karty

 • Płać niższe opłaty interchange – około 1,60% plus 0,10 USD opłaty transakcyjnej.
 • Miej niższe opłaty miesięczne (około 5 – 15 USD) i opłaty transakcyjne (0,08 USD – 0,10 USD)
 • Są niskiego ryzyka i uzyskują niższe stawki interchange plus od procesorów tutaj w CardFellow
 • Miej mniej przypadków obciążeń zwrotnych i oszustw, które mają wpływ na całkowity koszt

Firmy bez karty

 • Płać wyższe opłaty interchange – około 1,90% plus 0,10 USD opłaty transakcyjnej.
 • Mają wyższe koszty oprogramowania, które są zwykle związane z bramami online (zwykle 10-15 USD miesięcznie plus 0,01-0,08 USD opłaty transakcyjnej)
 • Mają wyższe ryzyko i płacą wyższe opłaty za wymianę plus marże od procesorów
 • Większa liczba obciążeń zwrotnych i oszustw skutkujących większymi kosztami ogólnymi

Średnia wielkość biletu

Wielkość biletu ma ogromny wpływ na średnie opłaty za przetwarzanie kart kredytowych w firmie. Wielkość biletu odnosi się do kwoty typowej sprzedaży kartą kredytową lub debetową. Im większy średni rozmiar biletu, tym wyższe średnie koszty przetwarzania.

Wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru biletu wzrasta liczba ponoszonych opłat transakcyjnych. Ponieważ opłaty transakcyjne mają większy wpływ na mniejsze transakcje, mają większy wpływ na całkowity koszt.

Załóżmy na przykład, że dwie firmy przetwarzają transakcje o wartości 1000 USD. Firma A ma średni bilet w wysokości 10 USD, a firma B ma średni bilet w wysokości 100 USD. Oznacza to, że firma A będzie miała 100 transakcji, a firma B będzie miała 10 transakcji.

Załóżmy, że obie firmy mają dokładnie takie same stawki, w tym opłatę transakcyjną w wysokości 0,18 USD. Firma A zapłaciłaby 18 USD opłat transakcyjnych, podczas gdy firma B zapłaciłaby tylko 1,80 USD. Firma A płaci o 1000% więcej!

Firmy, które mają niskie średnie bilety, czasami decydują się na nałożenie minimum na karty kredytowe. Takie postępowanie pomaga zapobiegać używaniu kart kredytowych przy bardzo niskich transakcjach.

Uwzględnianie średniej wielkości biletu

Oto, jak uwzględnić średni rozmiar biletu przy określaniu średnich opłat manipulacyjnych dla Twojej firmy.

Podziel oczekiwany / rzeczywisty miesięczny wolumen przetwarzania Twojej firmy przez jej średni bilet i pomnóż tę liczbę przez całkowitą opłatę transakcyjną, która wynosi około 0,18 – 0,20 USD dla firm z obecnymi kartami lub 0,25 – 0,30 USD dla firm bez karty. Podziel tę liczbę przez wielkość przetwarzania i pomnóż ją przez 100. W ten sposób uzyskasz procent całkowitego wolumenu, który zostanie przeznaczony na uiszczenie opłat transakcyjnych.

Miej ten numer pod ręką, ponieważ użyjemy go później do obliczenia całkowitych średnich opłat za przetwarzanie kart kredytowych dla Twojej firmy.

Opłaty debetowe a opłaty kartą kredytową

Średni bilet ma również wpływ na to, ilu Twoich klientów zapłaci kartą debetową w porównaniu z kartą kredytową. W wielu przypadkach klienci używają kart debetowych do małych transakcji i kart kredytowych do większych transakcji. Opłaty za wymianę karty debetowej są niższe niż opłaty za wymianę karty kredytowej.

W 2011 r. Rząd Stanów Zjednoczonych nałożył ograniczenie wymiany niektórych kart debetowych. W ramach Poprawki Durbina regulowane karty debetowe zostały ograniczone do 0,05% + 22 centów. Regulowane karty debetowe to karty wydawane przez bank, których aktywa wynoszą co najmniej 10 miliardów dolarów. (Na przykład Wells Fargo, Bank of America, SunTrust itp.)

Jednak te opłaty zostały ograniczone tylko na poziomie wymiany – w nowelizacji nie wspomniano nic o limitach opłat, jakie mogą pobierać procesorzy oprócz opłaty za wymianę. W rezultacie wiele firm nie zauważyło znacznego spadku liczby transakcji debetowych.

Witryna Rezerwy Federalnej zawiera szczegółowe informacje na temat tendencji w zakresie opłat interchange z tytułu debetu w czasie w wyniku rozporządzenia.

W każdym razie Twoje koszty debetu nie będą takie same jak koszty kredytu. Oznacza to, że procent pobranych kart debetowych i kredytowych będzie miał wpływ na łączne opłaty manipulacyjne.

Obliczanie średniego kosztu

Teraz, gdy znasz czynniki wpływające na średni koszt, zbierzmy to wszystko razem.

 1. Oblicz średni miesięczny wolumen przetwarzania i średnią kwotę biletu. Jako przykład użyję 10 000 i 50 dolarów.
 2. Wybierz średni koszt wymiany z sekcji „Metoda przetwarzania” powyżej, która dotyczy Twojej firmy. Użyj 1,60% dla firm z prezentem kart i 1,90% dla firm bez kart. Idę z brakiem karty.
 3. Dodaj znacznik wymiany procesora do średniego kosztu wymiany. Zamierzam użyć 0,25% jako znacznika, więc dodam 1,90% i 0,25%, co daje w sumie 2,15%.
 4. Następnie oblicz wpływ Twojego średniego biletu na opłaty transakcyjne, wykonując czynności opisane w sekcji „Średnia wielkość biletu” i dodaj tę liczbę do bieżącej sumy. Prowadzę firmę bez karty, więc użyłem opłaty transakcyjnej w wysokości 0,25 USD. Oto jak działa moja:

  10 000/50 $ * 0,25 $ = 50

  $ 50 $ / 10 000 $ * 100 = 0,50% 0,50

  % + 2,15% = 2,65%
 5. Na koniec obliczyć wpływ miesięcznych opłat, wykorzystując średnie miesięczne opłaty z sekcji „Metoda przetwarzania” i używając tego samego wzoru, co przy obliczaniu średniego wpływu biletów. Jako firma bez karty, korzystałem z miesięcznych opłat w wysokości 15 USD. Oto jak działa moje:

  15 USD / 10 000 USD * 100 = 0,15%

  0,15% + 2,65% = 2,80%

Mamy to. W tym przykładzie stawki konta handlowca dla firmy internetowej, która przetwarza 10.000 USD miesięcznie ze średnim biletem w wysokości 50 USD, pokryją około 2,80% obrotu lub 280 USD miesięcznie za przetwarzanie kart kredytowych.

Obniżenie kosztów

Należy pamiętać, że wyceny, które otrzymujesz za pośrednictwem CardFellow, są bardzo konkurencyjne, a my zezwalamy tylko na przejście wymiany, co jest najbardziej przejrzystą formą wyceny. Jeśli porównujesz oferty poza naszym rynkiem, możesz nieco zwiększyć swoją średnią, aby być bezpiecznym.

Ciekawi Cię, jak CardFellow może pomóc Ci zaoszczędzić? Ten film wyjaśnia:

Ben Dwyer began his career in the processing industry in 2003 on the sales floor for a Connecticut‐based processor. As he learned more about the inner‐workings of the industry, rampant unethical practices, and lack of assistance available to businesses, he cut ties with his employer and started a blog where he could post accurate information about credit card processing. As the blog gained in popularity, Ben began directly assisting merchants in their search for a processor. Ben believes in empowering businesses by providing access to fair, competitive pricing, accurate information, and continued support. His dedication to transparency and education has made CardFellow a staunch small business advocate in the credit card processing industry.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy