Koszty zamknięcia pożyczki VA dla pożyczek mieszkaniowych VA 2020

Koszty zamknięcia pożyczki VA dla pożyczek mieszkaniowych VA 2020
Category: Biur Kredytowych
16 października 2020

Koszty i opłaty związane z zamknięciem kredytu mieszkaniowego VA: czego się spodziewać

W przypadku pożyczek VA zaliczka nie jest wymagana. Jednak weteran ponosi koszty zamknięcia. Weteran może zapłacić im z własnej kieszeni lub otrzymać kredyty od sprzedawcy i / lub pożyczkodawcy na ich pokrycie. Koszty zamknięcia pożyczki VA wynoszą średnio około 1% – 3% kwoty pożyczki przy wyższych cenach zakupu domu i 3% – 5% kwoty pożyczki w przypadku tańszych domów.

Jak uniknąć płacenia kosztów zamknięcia z kieszeni

Sprzedawca może pokryć wszystkie koszty zamknięcia weterana, do 4% ceny domu. Można więc uniknąć płacenia czegokolwiek z własnej kieszeni za zakup domu.

Wskazówka: jeśli masz mało środków na pokrycie kosztów zamknięcia lub nie masz ich wcale, powiadom swojego agenta nieruchomości, że kupujesz dom z pożyczką VA. Twój agent może być w stanie zażądać od sprzedającego pokrycia części lub całości kosztów zamknięcia.

Przykłady kosztów zamknięcia VA

Poniżej znajdują się definicje i przybliżone szacunki kwot kosztów zamknięcia pożyczki VA. Należy pamiętać, że rodzaje opłat i ich wysokość różnią się znacznie w zależności od lokalizacji geograficznej. Twój scenariusz może wyglądać zupełnie inaczej. Najlepszym sposobem na uzyskanie lepszej wyceny jest rozmowa z profesjonalistą pożyczkowym o swojej sytuacji. Ale poniższe informacje dają ogólny obraz potencjalnych kosztów.

Opłaty VA i opłaty pożyczkodawcy

VA ogranicza wysokość opłat, jakie może pobrać pożyczkodawca. To wielka zaleta pożyczek VA.

Opłata za finansowanie VA z góry

Opłata ta trafia bezpośrednio do Administracji Weterana w celu pokrycia kosztów programu VA. Nie jest to opłata, która jest zwykle płacona gotówką przy zamknięciu, ponieważ zazwyczaj kupujący domy w Wirginii decydują się finansować ją do kwoty kredytu. W takim przypadku nie zwiększa to kosztów weterana z własnej kieszeni. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłaty za finansowanie, odwiedź naszą stronę dotyczącą opłat za finansowanie.

Opłata początkowa w wysokości 1%

VA ogranicza odszkodowanie pożyczkodawcy za pożyczki VA do 1% kwoty pożyczki. Opłata ta ma na celu pełną rekompensatę pożyczkodawcy. Opłaty za takie pozycje, jak przetwarzanie i ubezpieczenie nie mogą być naliczane, jeśli weteran zostanie obciążony tą opłatą w wysokości 1%.

Punkty rabatowe

Punkty rabatowe mogą być wypłacane przez weterana, pod warunkiem, że opłata zostanie przeznaczona bezpośrednio na obniżenie oprocentowania. Punkty rabatowe są oddzielone od opłaty początkowej, ponieważ te pieniądze są wykorzystywane do zakupu niższej stopy procentowej, a nie do rekompensaty dla pożyczkodawcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat początkowych i punktów rabatowych, zobacz nasz wpis na blogu dotyczący punktów rabatowych.

Opłaty dla osób trzecich

Firmy (inne niż pożyczkodawca), które biorą udział w transakcji, nazywane są stronami trzecimi. Przykładami są firmy zajmujące się prawami własności i depozytami, agencje sporządzające sprawozdania kredytowe i rzeczoznawcy. Ich opłaty nazywane są opłatami stron trzecich. Oto typowe opłaty i szacunkowe kwoty.

Wycena | 500 $

Pożyczkodawca zażąda wyceny bezpośrednio ze strony internetowej VA. VA wybierze następnie zatwierdzonego rzeczoznawcę VA. Rzeczoznawca majątkowy VA określi wartość domu, a także upewni się, że spełnia on minimalne wymagania majątkowe dla kredytów VA.

Jeśli korzystasz z VA streamline do refinansowania domu, wycena nie jest wymagana i opłata ta nie będzie obowiązywać. Jeśli Twój pożyczkodawca wymaga wyceny w VA usprawnienia refinansowania, rozejrzyj się za innym pożyczkodawcą.

Raport tytułowy / polisa ubezpieczeniowa tytułu | 300 USD – 2500 USD +

Opłata ta jest bardzo zróżnicowana, ponieważ zależy od ceny zakupu domu, kwoty pożyczki i położenia geograficznego.

Opłata za tytuł przy niewielkiej cenie zakupu może wynosić zaledwie kilkaset dolarów, podczas gdy wysoka cena zakupu może sięgać znacznie powyżej 1000 USD. Raport z tytułu własności i ubezpieczenie tytułu chronią pożyczkodawcę i właściciela domu w przypadku, gdy ktoś zgłosi roszczenie własności do domu i wygra w sądzie. Gdyby tak się stało z jakiegokolwiek powodu, firma ubezpieczeniowa zwróci pożyczkodawcy i właścicielowi domu stratę.

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje opłat za tytuł: 1) polisa dotycząca tytułu pożyczkodawcy, która chroni pożyczkodawcę, oraz 2) polisa właściciela, która chroni przyszłego właściciela. W niektórych obszarach sprzedawca domu płaci za polisę właściciela, a kupujący płaci polisę pożyczkodawcy. Ale to zależy od lokalnej zwyczajowej praktyki.

Zasadniczo polityka dotycząca tytułu właściciela jest droższa. W niektórych przypadkach kupujący płaci zarówno za polisę właściciela, jak i polisę pożyczkodawcy, w którym to przypadku opłata za tytuł własności podwaja się. Na przykład, jeśli polityka dotycząca tytułu pożyczkodawcy wynosi 450 USD, a polityka właściciela – 650 USD, a kupujący musi zapłacić im oba, okaże się, że opłata wynosi 1100 USD. Upewnij się, że umowa kupna-sprzedaży określa, które strony płacą jakie opłaty, aby na końcu nie było żadnych niespodzianek.

Opłata za nagrywanie | 20–250 USD

Opłata ta jest ustalana przez hrabstwo lub jurysdykcję, w której znajduje się dom. „Rejestracja” oznacza, że ​​sprzedaż lub refinansowanie stają się rejestrami publicznymi, dzięki czemu hrabstwo wie, kto jest odpowiedzialny za płacenie podatków od domu, które banki mają pożyczki na ten dom itp.

Opłata za raport kredytowy | 35 $

Jest to opłata pobierana przez agencję informacji kredytowej. Pożyczkodawca musi wyciągnąć raport kredytowy, aby określić Twoją przeszłą historię kredytową. Raport zwykle zawiera trzy oceny kredytowe z głównych biur kredytowych – Experian, Equifax i Transunion – a średni wynik jest używany do celów kwalifikacyjnych. Jeśli zastanawiasz się, czy możesz kwalifikować się do pożyczki VA na podstawie swojej zdolności kredytowej, skontaktuj się z nami tutaj.

Certyfikacja powodziowa | 20 $

Pożyczkodawca wystawi certyfikat powodziowy lub „certyfikat powodziowy” dla nieruchomości, aby określić, czy znajduje się ona w strefie powodziowej. Większość nieruchomości nie znajduje się w strefie zalewowej. Ale jeśli tak, będziesz musiał wykupić ubezpieczenie na wypadek powodzi (zobacz sekcję „Przedpłaty” poniżej).

Opłata za ankietę | 400 $

Firma zbada nieruchomość, aby określić, gdzie znajdują się wszystkie fizyczne granice nieruchomości. Zwykle nie jest to wymagane w wielu obszarach kraju, chyba że istnieją spory dotyczące linii własności lub pytania dotyczące granic.

Opłaty adwokackie | 400 $ +

Adwokaci mogą pomóc w negocjowaniu i interpretacji umowy sprzedaży, a także pomóc w jej terminowym zamknięciu. Nie są wymagane w każdym stanie. W stanach, które tego wymagają, najlepiej zadzwonić i znaleźć prawnika, który zna się na nieruchomościach i nie jest zbyt drogi. Zauważ, że VA nie zezwala weteranowi na płacenie prawnikowi za nic poza pracą tytułową.

Przedpłaty

Przedpłaty to te, które kupujący płaci z góry. Pożyczkodawcy wymagają opłacenia polis ubezpieczeniowych i podatków po zamknięciu zakupu domu. Niezapłacone podatki i ubezpieczenie mogą doprowadzić do przejęcia domu przez rząd lub zniszczenia go w pożarze bez odszkodowania, co jest szkodliwe dla banku (i dla Ciebie).

Ubezpieczenie powodziowe | 300 USD – 1000 USD +

Jest to polisa bieżąca, płatna corocznie, na każdy dom znajdujący się w strefie powodziowej. Pożyczkodawca wymaga, aby dom był ubezpieczony na wypadek powodzi, co nie jest objęte standardową polisą ubezpieczeniową właściciela domu. Przy zamknięciu zapłacisz składkę za pierwszy rok polisy, co może znacznie zwiększyć Twoje zapotrzebowanie na gotówkę z góry. Ubezpieczenie opiera się na wartości ubezpieczanego domu, więc może się znacznie różnić.

Jeśli nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej, ustal roczną składkę i miej ją pod ręką do czasu zamknięcia kredytu.

Ubezpieczenie domu | 300 USD – 1000 USD +

Jest to standardowa polisa ubezpieczeniowa, która chroni przed ogniem, spadającymi drzewami itp. Nie obejmuje powodzi i może, ale nie musi, obejmować szkody związane z trzęsieniem ziemi. Koszt uzależniony jest od wartości ubezpieczonego domu. Składka za cały rok będzie należna w momencie zamknięcia.

Pożyczkodawca wymaga tej przedpłaty, ponieważ chce mieć pewność, że wszelkie szkody wyrządzone w domu zostaną naprawione. Ubezpieczenie domu jest jak każda polisa ubezpieczeniowa – odnawia się co roku i każdego roku będzie musiało być opłacane ponownie. Zwykle pożyczkodawca zbiera 1/12 rocznej składki wraz ze spłatą kredytu hipotecznego i co roku płaci za Ciebie firmie ubezpieczeniowej.

Depozyty Escrow / rezerwy podatkowe i ubezpieczeniowe | 300 USD – 2500 USD +

Opłata ta jest bardzo zróżnicowana, ponieważ jest określana przez 1) podatki i ubezpieczenie mieszkania; 2) pora roku, w której sprzedaż się kończy, oraz; 3) gdy podatki są pobierane na terenie właściwości nieruchomości. Te fundusze są potrzebne, by tak rzec, „zalać pompę”, tak że gdy staną się należne podatki i ubezpieczenie, będzie wystarczająco dużo rezerw, aby je opłacić. Najlepszym sposobem na oszacowanie ceny z góry, po wybraniu nieruchomości i ustaleniu szacowanej daty zamknięcia, jest uzyskanie wyceny od specjalisty ds. Kredytów.

Opłaty nie mogą być pobierane od weterana

Niektórych opłat nie można pobierać, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pożyczki VA.

Opłata prawnicza

Jeśli o coś oprócz pracy tytułowej.

Opłata Escrow / Opłata za rozliczenie / Opłata za zamknięcie

VA nie zezwala weteranowi na uiszczenie opłaty depozytowej. Opłata depozytowa jest bardzo zróżnicowana i może być dość droga, więc jest to wielka korzyść dla pożyczki VA. Chociaż weteran nie płaci opłaty za depozyt, dobrze jest wiedzieć, czym zajmuje się firma depozytowa.

Firma depozytowa jest odpowiedzialna za zbieranie i dystrybucję wszystkich środków pieniężnych związanych z transakcją. Escrow otrzyma zadatek, wszelkie przelewy z banków, zaliczki od kupującego, pomoc w kosztach zamknięcia od sprzedającego itp. Następnie firma escrow wypłaci pieniądze odpowiednim stronom – czeki agenta nieruchomości, prąd sprzedającego pożyczkodawca, sprzedawca itp.

Ponadto firma escrow zapewnia, że ​​wszystkie strony podpisują wszystkie ostateczne dokumenty pożyczki i dokumenty sprzedaży. Kiedy wszystko jest już powiedziane i zrobione, firma depozytowa wysyła dokumenty do hrabstwa lub jurysdykcji w celu zarejestrowania sprzedaży.

Zamknięcie listu ochronnego (CPL)

Opłata CPL jest często zawarta w opłacie depozytowej, ale czasami jest pobierana oddzielnie. Jest to pismo, które nakłada na firmę tytułową odpowiedzialność, jeśli escrow nie spłaci prawidłowo pożyczki.

Opłata za przygotowanie dokumentów

Opłata pobierana przez escrow za przygotowanie ostatecznych dokumentów kredytowych.

Opłata za ubezpieczenie / opłata manipulacyjna

Opłaty pobierane przez pożyczkodawcę za przetwarzanie i gwarantowanie pożyczki.

Opłaty za blokadę

Opłaty pobierane przez pożyczkodawcę w celu zablokowania oprocentowania.

Opłata kurierska / opłaty pocztowe

Czasami są oryginalne dokumenty, które trzeba nosić przy sobie lub przesłać w ciągu nocy i nie można ich przesyłać pocztą elektroniczną ani faksem. W takim przypadku firma escrow często pobiera opłatę kurierską, aby upewnić się, że te usługi są opłacone. Weteran nie ma jednak prawa uiszczać tych opłat. Muszą być pokryte przez pożyczkodawcę.

Opłaty notarialne

Opłaty pobierane przez firmę depozytową za wysłanie notariusza do pożyczkobiorcy w celu podpisania umowy w miejscu innym niż biuro firmy depozytowej.

Opłata za zgłoszenie

Jest to opłata, którą pożyczkodawca pobiera czasami z góry, zanim pożyczkobiorca złoży wniosek. Nie jest to dozwolone w przypadku pożyczek VA.

Kiedy ubiegasz się o pożyczkę mieszkaniową VA, możesz mieć pewność, że pożyczkodawca zatwierdzony przez VA nie pobierze opłaty za wniosek.

Opłata za obsługę podatkową

Opłata ta jest płacona firmie hipotecznej, aby upewnić się, że płacą podatki od nieruchomości.

Opłata maklera hipotecznego

Czasami pobierane przez brokerów hipotecznych, gdy pośredniczą w pożyczce pożyczkodawcy.

Powyższa lista dopuszczalnych i nieuznanych opłat nie jest wyczerpująca i mogą obowiązywać inne opłaty związane z transakcją zakupu, które nie zostały tutaj wymienione. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z pożyczkodawcą VA, aby dowiedzieć się, czy opłata jest dozwolona w przypadku pożyczek VA. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat kosztów zamknięcia, zadzwoń pod numer (866) 240-3742, aby porozmawiać z profesjonalistą od kredytów hipotecznych, który udzieli bezpłatnych porad i pomoże Ci zrozumieć opcje pożyczki. Lub możemy połączyć Cię z doświadczonym urzędnikiem ds. Pożyczek.

Jak mogę uzyskać więcej informacji na temat pożyczek mieszkaniowych VA?

Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do zakupu domu z pożyczką VA, jest poproszenie o bezpłatną wycenę. Zadzwoń pod numer (866) 240-3742 lub po prostu wypełnij nasz formularz online.

Oto kilka linków do dodatkowych informacji

Programy pożyczek mieszkaniowych VA

Dla weteranów, którzy chcą refinansować swoje domy. Stawki procentowe są najniższe od dziesięcioleci.

Dla weteranów, którzy chcą refinansować i uzyskać dodatkową gotówkę z domu.

Dla weteranów, którzy chcą kupić nowy dom. Pożyczki VA nie wymagają przedpłaty.

Kwalifikowalność pożyczki VA

 • Czy się kwalifikujesz?
 • DD214
 • Certyfikat kwalifikowalności

Zasoby pożyczki VA

 • Przewodnik dla kupujących
 • Lista kontrolna pożyczki
 • Limity pożyczki VA
 • Wykresy wypłat
 • Rabaty
 • Finanse osobiste
 • Dom
 • O
 • Prywatność
 • Warunki
 • Kontakt
 • FAQ
 • Dołącz do naszej sieci pożyczkodawców
 • Mapa strony
 • Świergot
 • Facebook
 • Porozmawiaj z pożyczkodawcą

Skontaktuj się z naszym działem pomocy, jeśli podejrzewasz jakiekolwiek oszukańcze działania lub masz jakiekolwiek pytania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich świadczeń, odwiedź oficjalną witrynę rządu Stanów Zjednoczonych Departamentu Spraw Weteranów lub Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

MilitaryVALoan.com jest własnością i jest zarządzana przez Full Beaker, Inc. NMLS # 1019791 Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze licencje hipoteczne w witrynie NMLS Consumer Access.

Full Beaker, Inc. nie ma licencji na udzielanie hipotecznych kredytów mieszkaniowych w stanie Nowy Jork. Pożyczki hipoteczne są ustalane z zewnętrznymi dostawcami. W stanie Nowy Jork posiada licencję Departamentu Usług Finansowych. Kliknij tutaj, jeśli nie chcesz, abyśmy sprzedawali Twoje dane osobowe.

Prawa autorskie 2020 Militaryvaloan.com

Pomożemy Ci uzyskać dokumenty pożyczki VA: zdobądź

certyfikat kwalifikowalności

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy