blisko

Rząd przyjął koncepcję budowy centralnego lotniska. Oto jej założenia [MAMY DOKUMENT]

 • Dom
 • Finanse
 • Rząd przyjął koncepcję budowy centralnego lotniska. Oto jej założenia [MAMY DOKUMENT]
Centralny Port Komunikacyjny CPK - koncepcja, projekt, inwestycja

Rząd na posiedzeniu siedmiu listopada przyjął koncepcję wybudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, to znaczy nowego lotniska między Warszawą i Łodzią zdolnego obsłużyć nawet 100 mln pasażerów rocznie. Zapoznałem się z treścią liczącego ponad stu stron opracowania na sprawa tego największego projektu infrastrukturalnego w Polsce w ostatnich latach.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten dokument jest czymś znacznie więcej niźli koncepcją budowy nowego lotniska ze stacją kolejową. Treścią przypomina bowiem strategię transportową dla Polski na najbliższe 20 lat.

Centralny Port Komunikacyjny - więcej niż lotnisko

Potwierdzają to pierwsze słowa koncepcji, mówiące, hdy celem projektu jest "budowa i eksploatacja rentownego, innowacyjnego węzła transportowego, który z jednej strony uzyska obszar w pierwszej dziesiątce najkorzystniejszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do powstania krajowego systemu pasażerskiego przewozu kolejowego stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego".

Pod hasłem "budowa Środkowego Portu Komunikacyjnego - Port Solidarność" kryją się przede wszystkim:

 •  budowa międzynarodowego lotniska w obrębie wsi Stanisławów w gminie Baranów, na zachód od momentu Warszawy
 • budowa węzła kolejowego, który ma wykraczać prócz funkcję stacji kolei lotniskowej
 • budowa nawet ponad 900 km linii kolejowych w Polsce
 • budowa od 65 do blisko 250 kilometrów dróg na terenie państwie, w porównaniu do wybranego wariantu
 • umożliwienie dynamicznego rozwoju PLL LOT jako głównego przewoźnika w Europie Środkowej
 • reorganizacja aliansu lotniczego w aglomeracji warszawskiej na czas budowy CPK oraz po jego otwarciu
 • eliminacja wykluczenia transportowego miast i mieszkańców, poprzez zagwarantowanie szybkiego dojazdu do CPK, a tym samym także do Warszawy
 •  integracja aglomeracji warszawskiej i łódzkiej
 • rozwój "Airport City" z hotelami, terenami wystawowymi, kongresowymi, siedzibami firm

Autorem dokumentu jest minister Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK i jego zespół. Pisze on, że znaczna cząstka analiz została już przeprowadzona. Budowa centralnego portu aeronautycznego nie jest bowiem rozwiązaniem nowym.

"Istotne novum stanowi rekomendowany w akcie system rozbudowy sieci kolejowej" - czytamy.

Foto: Mariusz Olszewski / Business Insider Polska

Lokalizacja CPK pomiędzy Warszawą i Łodzią

Pierwsze wzmianki o potrzebie nowego lotniska dla Warszawy pojawiły się w latach 70. ubiegłego stuleciu. Pierwsze poważne kroki w celu wyznaczenia lokalizacji środkowego lotniska podjęto w 2003 roku. W 2006 r. powstało studium wykonalności planu "Centralny Port Lotniczy", następujące prace analityczne przeprowadzono po 2010 roku. Zawieszono je dwa lata później.

14 marca 2017 roku kalendarzowego Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął rekomendację budowy Środkowego Portu Lotniczego, który ewoluował do Centralnego Portu Komunikacyjnego. We wrześniu br. ogłoszono planowaną lokalizację CPK - w rejonie Stanisławowa dzięki terenie gminy Baranów, po bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2, linii kolejowej Warszawa-Łódź a także planowanego przebiegu Kolei Wielkich Prędkości:

Foto: Business Insider Nasz kraj Mapa pokazuje potencjalne lokalizacje. Ta w rejonie Stanisławowa dysponuje niemalże 4-krotnie większym areałem niż wymagane 3 tys. ha pod budowę CPK

Podróż między wschodem i zachodem z przesiadką w Stanisławowie

Podstawowym założeniem koncepcji budowy CPK jest rozwój przesiadkowego aliansu lotniczego na terytorium polski i Europie Środkowo-Wschodniej. "W chwili obecnej aż 90 proc. obrotu dalekodystansowego z/do Europy Środkowo-Wschodniej odbywa się poprzez porty transferowe położone poza do niej obszarem, pozbawiając w związku z tym obszar CEE korzyści płynących z tego ruchu. (... ) Lotniska zachodnioeuropejskie mierzą się z poważnymi ograniczeniami przepustowości, która stawia pod znakiem zapytania możliwość efektywnego obsłużenia w długim terminie żywiołowo rosnącego popytu w rejonie Europy Środkowo Wschodniej poprzez hubowe lotniska Europy Zachodniej" - napisano.

CPK w początkowym etapie ma obsłużyć 45 mln transportowanych osób rocznie, z możliwością rozbudowy do przepustowości 100 mln podróżnych rocznie. Minister Wild w koncepcji zaznacza, hdy region Europy Środkowo-Wschodniej, który ma być strefą oddziaływania CPK, zamieszkiwany jest poprzez około 180 mln lokatorów w 19 krajach. "Jest to potencjał znacząco większy od potencjału naturalnych zbytów któregokolwiek z zachodnich przewoźników (np. naturalne rynki Ekipy Lufthansy: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia to łącznie mniej więcej 110 mln mieszkańców)" - czytamy. Równocześnie Polska znajduje się na drugim miejscu w regionie pod aspektem ludności (za Ukrainą), dzięki pierwszym miejscu pod względem wielkości PKB.

Foto: Business Insider Polska Mapa pokazująca potencjał wzrostu dla PLL LOT jako integratora rynku lotniczego w Polsce Środkowej

Lotnisko

Port Solidarność dzierży być lotniskiem działającym dwudziestu czterech godziny na dobę, szóstej dni w tygodniu, przez cały rok. Parametry lotniska mają umożliwić obsługę najważniejszych samolotów na świecie. Równoległe względem siebie pasy startowe CPK mają mieć długość 4000 metrów i wielkość co najmniej 60 metrów.

Lotnisko ma realizować wytyczne dotyczące krótkiego czasu transferu:

 •  35-45 minut w ruchu krajowym
 • 45-60 minut w aliansu międzynarodowym.

Kolej

Jednym wraz z podstawowych założeń CPK wydaje się być skomunikowanie go z największymi miastami w Polsce podczas 2-2, 5 godz, natomiast w przypadku Warszawy po czasie do 25 minutek lub 15 minut żywą koleją (pierwotnie zakładano a drugi wariant, tj. konstrukcji odcinka KDP).

Foto: Business Insider Polska Supeł CPK w 2027 roku i jego skomunikowanie wraz z Warszawą i Łodzią

Jako prędkość handlową na liniach kolejowych prowadzących do CPK w koncepcji wymienia się co najmniej 140 km/h:

Technologicznie system torowy nawet bez stosowania technologii kolei dużych prędkości (powyżej 250 km/h) jest po stanie zrealizować spełnienie faktycznie założonego standardu dla wszelkich polskich aglomeracji poza Szczecinem, w odniesieniu do jakiego pierwszorzędną rolę należy przydzielać wewnątrzkrajowym połączeniom lotniczym.

Koncepcja zakłada też punktualność na relacjach do i z CPK powyżej 95 proc. (dla spóźnień powyżej 3 minut). Centralny Port Komunikacyjny dziennie posiada być obsługiwany przez 500 pociągów międzyregionalnych, an katalogów łączny czas spóźnień ma nie przekroczyć 100 minut podczas doby.

Scenariusz rozbudowy sieci kolejowej ma być realizowany w 2 etapach:

 •  Etap pierwszy 2018-2027 - dopełnienie głównych luk obecnej sieci kolejowej Polski, a także modernizacja istniejących linii dla wykorzystanian ich maksymalnego potencjału na potrzeby ruchu wewnątrzkrajowego
 • Etap drugi 2025-2035 - poprawa jakości sieci rodzimej infrastruktury poprzez budowę nowych odcinków kolei dużych prędkości, zarówno na potrzeby wew kraju jak i internacjonalnych powiązań transportowych Polski w regionie Trójmorza

Rozbudowa internecie kolejowej w ramach etapu I - bez komponentu kolejowego w zakresie budowy CPK - ma pochłonąć około 16 mld zł, a wraz z inwestycjami komplementarnymi - do 23 mld zł. W drugim etapie szacowane koszty mają wynieść od 13, 5 do 22 mld zł.

"Łączne koszty rozbudowy rodowitej sieci kolejowej o świeże odcinki związane z budową infrastruktury dla systemu przewozów opartego o CPK przewidziane na lata 2020-2030(35) wynosić będą 35-40 mld zł" - czytamy w załączniku do koncepcji.

Foto: Business Insider Nasz kraj Foto: Business Insider Polska

Alternatywne nakłady transportu

Minister Mikołaj Wild po rozmowie z Business Insider Polska zapowiadał, że Kierowniczy Port Komunikacyjny musi stanowić gotowy na rozbudowę na temat tzw. nowe środki transportu:

Z pewnością CPK musi być "Hyperloop-friendly", czyli ustanowieniem że jego projekt zostanie musiał zakładać dostateczne rezerwy przestrzenne, abyśmy nie byli zaskoczeni przez wdrożenie tejże technologii. W pewnym obszarze CPK może również pobudzać innowacyjne rozwiązania w obszarze transportu.

Potwierdzenie tychże słów znajdujemy w przyjętej przez rząd koncepcji. Mniema ona przygotowanie CPK aż do obsługi także kolei próżniowych i włączenie głównego węzła do sieci linii Hyperloopa w polsce.

Projekt ma być także przyjazny na rzecz pojazdów autonomicznych, które mogłyby się sprawdzić jako lek transportu np. na obszarze przyległego do CPK Airport City.

Budżet wybudowania CPK

Szacunkowe wstępne nakłady na realizację CPK to 34, 87 mld zł, przy tym:

 • 6, 87 mld zł w budowę dróg
 • 9 mld zł na komponent torowy CPK
 • 19 mld złotych na budowę lotniska

Koncepcja nie przesądza sposobu zakupu każdej z inwestycji składających się na projekt Środkowego Portu Komunikacyjnego. Jako ewentualnego inwestora wskazano w dokumencie Polski Fundusz Rozwoju.

"Punktem wyjścia do opłacania komponentu lotniczego jest realizacja tego przedsięwzięcia przez (... ) 100-procentową spółkę Skarbu Państwa" - napisano przy dokumencie. Budowę lotniska określono jako inwestycję nastawioną dzięki zysk i najbardziej dochodową część projektu.

W dokumencie podkreślono, że część lotniskowa nie będzie mogła zostać sfinansowana z kapitałów Unii Europejskiej, inaczej niźli komponent kolejowy i drogowy.

CPK a świeże miejsca pracy

Koncepcja zakłada, że CPK do 2030 roku wygeneruje 37 tys. suplementarnych miejsc pracy, w tym 14, 5 tys. przy wyniku zatrudnienia bezpośredniego.

"Uwzględniając, że jedno miejsce pracy w sektorze lotniczym generuje średnio trzy obszaru pracy w innych sektorach, należy spodziewać się wzrostu zatrudnienia o dodatkowe około 110 tys. miejsc pracy" a mianowicie czytamy w dokumencie.

Obok Portu Solidarność dzierży powstać Airport City, obejmujące m. in. hotele a także centrum targowo-wystawiennicze o przestrzeni 800-1200 ha, "które powinno wziąć udział w staraniach o organizację wystawy światowej w 2030 roku". Planowane jest także centrum magazynowe o powierzchni 100 ha.

Innym wpływem, jaki ma wywrzeć Centralny Port Komunikacyjny w sferze społeczno-gospodarczej, jest integracja Łodzi jak i również Warszawy, a także pobudzenie rozwoju gospodarczego i rewitalizacji tego pierwszego miasta.

Koncepcja - i co w dalszym ciągu?

Przyjęcie koncepcji budowy CPK przez rząd to zaczątek prac. Równolegle w ciągu trzech miesięcy planowane wydaje się przygotowanie specustawy, mającej polepszyć prowadzenie inwestycji, postępowanie środowiskowo-lokalizacyjne, wybór doradcy i opracowanie studium wykonalności, konkurs jak i również prace nad koncepcją CPK, przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Ten etap ma potrwać łącznie około dwóch lat. Prace projektowe i budowlane posiadają zająć 84 miesiące innymi słowy 7 lat, an wszystkie 9 miesięcy to termin na odbiory i przejmowanie ruchu z Lotniska Chopina.

Foto: adaptacja a mianowicie Mariusz Olszewski / Business Insider Polska Harmonogram konstrukcji CPK w latach 2017-2027
 • Chcesz zabrać głos w dyskusji odnośnie tematu CPK? Napisz do autora: marcin. [email protected] pl

czas na PIT. Jak rozliczają się rodzice samotnie wychowujący dzieci?

Czas na PIT. Jak rozliczają się rodzice samotnie wychowujący dzieci?

"Biznes dla Ludzi". Odwołany lot a mianowicie jakie mamy prawa? "Biznes dla Ludzi". Nowe otwarcie dla Modlina "Biznes dla Ludzi". Zmiany w związku z RODO "Biznes gwoli Ludzi". Na…...

Czytać