blisko

Sejm przyjął budżet na 2019 r. Maksymalny deficyt w wysokości 28, 5 mld zł

 • Dom
 • Finanse
 • Sejm przyjął budżet na 2019 r. Maksymalny deficyt w wysokości 28, 5 mld zł
Budżet na 2019 r. Brak, PKB, i wydatki

Sejm po kilku godzinach głosowań uchwalił w finanse na 2019 r. spośród maksymalnym deficytem w wysokości 28, 5 mld złotych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw stało 192 posłów, a trzech wstrzymało się od głosu.

W trakcie trwającego kilka godzin - wraz z półgodzinną przerwą - głosowania Sejm odrzucił ponad 300 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości i większość z ponad stu poprawek złożonych w drugim czytaniu. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała tuż przed głosowaniem, że ustawa została przygotowana z poszanowaniem wszystkich norm legislacyjnych zarówno prawa krajowego, jak jak i również UE.

Budżet w 2019 r. Deficyt, PKB, i wydatki

"Jest to budżet, który zapewnia niezbędną stabilność finansów publicznych, budżet, który jest budżetem inkluzywnym jak i również też zawierającym impulsy prorozwojowe (... ). Jestem przekonana, że jest to budżet, który będzie dobrze służył Polsce" - powiedziała.

Tegoroczny budżet przewiduje, iż dochody budżetu państwa przy 2019 r. wyniosą 387, 6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416, 1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie ogromniejszy niż 28, 5 mld zł.

Ministerstwo zasobów, przygotowując ustawę przyjęło, że deficyt sektora finansów ogólnych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1, siedmiu proc. PKB. Założono ponadto, że:

 • PKB w ujęciu rzeczywistym wzrośnie o 3, jedenastu proc.,
 • średnioroczna inflacja wyniesie 2, 3 proc.,
 • przeciętny roczny kasa zapomogowa wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc.,
 • konsumpcja własna będzie wyższa o pięć, 9 proc.

W zapowiedzi sejmowej dot. głosowania nad budżetem czytaliśmy, hdy:

W zaproponowanym za pośrednictwem rząd projekcie priorytetowym zamysłem jest utrzymanie stabilności zasobów publicznych przy wspieraniu postępu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-proc. zapłaty w podatku CIT gwoli małych i średnich firm.

Po stronie kosztów projekt zapewnia środki w realizację priorytetowych zadań rządu m. in. kontynuację programów 'Rodzina 500+', 'Dobry start', wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki na rzecz seniorów oraz dalsze powiększanie wydatków na obronność.

Rzutem na taśmę sejm przegłosowuje poprawki do budżetu

Podczas ponad czterystu głosowań, posłowie zaakceptowali 22 poprawki, które wcześniej uzyskały pozytywną renomę komisji. Wszystkie były zgłoszone przez klub PiS.

Jedna z nich przesuwa 479 tys. zł wraz z Naczelnego Sądu Administracyjnego do odwiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Sejm przyjął też poprawkę skreślającą rozwiązanie przyjęte po pierwszym czytaniu w komisji wbrew stanowisku rządu. Przewidywało ono pomnożenie o 560 mln zł dochodów z VAT spośród przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Posłowie zaakceptowali poprawkę dotyczącą wydatków w partii budżetu poświęconej kulturze jak i również ochronie dziedzictwa narodowego. Niweluje ona wydatki na muzea o kwotę 1 mln zł oraz w rezerwie na zmiany systemowe jak i również niektóre zmiany organizacyjne na temat kwotę 5 mln złotych, z przeznaczeniem łącznej kwoty 5 mln zł dzięki zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w archiwach. W poprawce napisano, że dotyczy ona "zwiększenia wynagrodzeń osobowych po celu zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek w archiwach państwowych w grupie pracowniczej ludzi nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w kwocie 895 tys. zł oraz w masie pracowniczej członkowie korpusu służby cywilnej w kwocie 3 mln zł 284 tys. zł oraz pochodnych w cenie 821 tys. zł na rzecz specjalistów w dziedzinie archiwistyki".

Inna przyjęta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych dwadzieścia mln zł na zarobku w Agencji Restrukturyzacji jak i również Modernizacji Rolnictwa, kosztem m. in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowe pieniądze mogą mieć także - zgodnie z inną poprawką - dostać:

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (20 mln zł),
 • KUL (2, 5 mln zł),
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przy Bydgoszczy (15 mln zł),
 • Akademia Pomorska przy Słupsku (1 mln zł).

Mniej o 25 mln zł otrzyma zbyt to Uniwersytet Warszawski.

Inna przyjęta poprawka mniema przesunięcie dotyczące Inspekcji Przewozu Drogowego - m. in. kwota 4, 1 mln zł ma trafić na zarobku osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Zwiększono też ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m. in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN. Dodatkowe 5, sześć mln zł przeznaczono w lecznictwo psychiatryczne, w tymże ponad 4, 7 mln zł na wynagrodzenia, przede wszystkim dla pielęgniarek.

Ponad 6, 7 mln zł więcej na zarobku otrzyma też Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach budżetu ABW 389 tys. złotych ma trafić na finansowanie stanowiska oficera łącznikowego ABW w Londynie. Przyjęto także poprawkę przeznaczającą 8 mln zł na wydatki kuratorów oświaty, w "związku spośród wdrażaniem nowego ustroju szkolnego". Dodatkowe 15 mln zł ma być przeznaczone na "zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego". Dodatkowy milion złotych dzierży też trafić na składkę do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Posłowie negatywnie ocenili wszystkie poprawki i wnioski mniejszości, zgłoszone za pośrednictwem kluby opozycyjne. M. in. poprawkę klubu PO-KO, zmierzającą do zwiększenia o cztery mld zł subwencji generalnej dla samorządów w zamysle "złagodzenia skutków podwójnego rocznika w szkołach". Nie zyskała też poparcia propozycja przeznaczenia 80 mln zł z CBA na leczenie niepłodności metodą "in vitro".

Czerwińska: budżet w 2019 r. zapewnia udział obywateli we wzroście gospodarczym

Szefowa resortu finansów powiedziała po Sejmie po głosowaniu ustawy budżetowej na 2019 r., że tegoroczny budżet wydaje się inkluzywny, czyli taki, który to pozwala na partycypację we wzroście gospodarczym szerokiej grupie obywateli.

Można wyszczególnić bardzo wiele projektów, które uwzględnia ten budżet. Sztandarowy, czyli Rodzina 500+, ale też Dobry Start, leki dla seniora, ale też projekt dotyczący matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci - to całokształt jest zabezpieczone w ustawie. Na program Dobry Początek zabezpieczono 1, 4 mld zł, na realizację pomysłu ustawy przewidującej emerytury dla matek, które wychowały czworo dzieci - 900 mln zł.

Pytana o podwyżki dla urzędników minister powiedziała, że budżet prognozuje odmrożenie tzw. kwoty bazowej, która od dziesięciu lat była kwotą niewaloryzowaną. "Dodatkowo zawarte są (w budżecie - PAP) podwyżki wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych, w zakresie programów modernizacji policji, straży granicznej, straży pożarnej. Również są podwyżki dla nauczycieli, to wydaje się 1, 8 mld zł dodatkowo w niniejszym budżecie. I dodatkowo są umieszczane podwyżki dla tych urzędów, dla tych inspekcji, tam dokąd były one najniższe" - powiedziała.

Dodała, hdy sam fundusz wynagrodzeń przy państwowej sferze budżetowej w tym roku wzrasta o blisko 10 proc. "Niemniej trudno jest nadrobić zaległości w ciągu jednego roku, lub dwóch lat" - przyznała.

Minister podkreśliła, iż to także budżet, który zawiera istotne impulsy prorozwojowe. "Czyli budżet, który uwzględnia tzw. Mały ZUS. Jest o ponad pół miliarda złotych większa dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych związana właśnie z tymże projektem; to jest także obniżenie CIT-u do dziewięć proc., to wszystko wydaje się być wkalkulowane, ale również IP Box (ulga podatkowa związana z komercjalizacją wyników doświadczeń - PAP) i wiele mniejszych inicjatyw, które będą inicjatywami prorozwojowymi" - powiedziała.

Według Czerwińskiej należy bowiem podejmować działania, które będą podtrzymywać dobrą budowę gospodarczą, bowiem nie wydaje się ona wieczna.

Minister odniosła się także do pytania o to, czy dopuszczony w budżecie brak w wysokości 28, 5 mld zł, wobec spodziewanego deficytu na koniec 2018 r. poniżej 15 mld zł, nie oznacza widocznego poluzowania polityki fiskalnej w tym roku.

"Zawsze musimy patrzeć na gospodarkę przez pryzmat cykli. Pożądana polityka jest taka, że wtedy, kiedy rozwój gospodarczy jest wysoki, dynamika jest wysoka, to wydaje się być bardzo dobry moment w konsolidację fiskalną. Nasza firma wykorzystaliśmy ten moment. Z kolei wówczas, kiedy jest spowolnienie koniunktury oczywistym jest, hdy wtedy można pewne bufory antycykliczne uruchamiać. Tutaj zobaczę pewne możliwości prowadzenia takiej polityki fiskalnej, jeśli chodzi o okres spowolnienia gospodarczego" - wyjaśniła.

Gospodarka zwalnia, Niemcy już się dławią. Co to znaczy dla budżetu Polski?

Jej zdaniem spodziewamy się spowolnienia, o czym była przemowa już podczas obserwacji zeszłorocznych wskaźników ekonomicznych. "Pewne sygnały ze strony gospodarek nam sąsiadujących, gospodarki niemieckiej, istnieją wysyłane. My to niesłychanie poważnie analizujemy, stąd również nasze proaktywne działania w toku instrumentów fiskalnych, np. obniżki CIT z 15 proc. na 9 proc. dla małych przedsiębiorców. Działania wyprzedzające są konieczne" - podkreśliła.

Czerwińska pytana byłą, czy po wtorkowych informacji z niemieckiej gospodarki, (we wtorek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował, że PKB Niemiec po 2018 r. wzrósł o 1, 5 proc. rdr, najsłabiej od 2013 r., gdy wzrósł o 0, 5 proc. ) nie istnieje obaw, że pogarszająca się sytuacja na Zachodzie ma możliwość wpłynąć niekorzystnie na zaprogramowane w budżecie prognozy.

Minister wytłumaczyła, że finanse zawiera parametry makroekonomiczne, które są bardzo bliskie konsensusu rynkowego. "Przypominam, że projekt ustawy budżetowej uskuteczniliśmy ponad pół roku wstecz i już wówczas te wszystkie zjawiska, które dziś obserwujemy, były brane u dołu uwagę. W związku naszym ten budżet, który dziś został uchwalony jest budżetem, który zapewnia stabilność sektora finansów publicznych" - zaznaczyła.

Odnosząc się do odwiedzenia zagrożeń dla realizacji budżetu, związanych np. z nieuporządkowanym brexitem, Czerwińska poinformowała, iż ustawa jest tak skonstruowana, iż dochody zaplanowano przy wersji minimalnej, natomiast nakłady w wersji maksymalnej.

"W związku z tymże ja nie widzę zasadniczych ryzyk, jeśli chodzi na temat wykonanie budżetu. Natomiast niebezpieczeństwa, w sensie realizacji scenariuszy makrogospodarczych oczywiście zawsze współwystępują. One dziś przede wszystkim występują w otoczeniu Polski. Nasza firma, posiadając własną walutę, posiadając własną politykę monetarną dysponujemy pewne instrumenty w dodatku, by mieć pewien wpływ dzięki to, aby budować konkretne bufory antycykliczne. Również według stronie pewnych instrumentów fiskalnych mamy możliwości pobudzania koniunktury. Ryzyka w otoczeniu - owszem - istnieją, jakkolwiek podejmujemy aktywne działania i mamy narzędzia, aby owe ryzyka mitygować" - zaznaczyła.

Według minister finanse uwzględnia scenariusz nieuporządkowanego brexitu. "Również została zawarta rezerwa budżetowa na ewentualność zaryzykowania wyjścia Wielkiej Brytanii wraz ze Wspólnoty Europejskiej bez porozumienia. Jesteśmy na taki harmonogram przygotowani, gdyby pojawiły się większe obciążenia z tego tytułu dla Polski" - powiedziała. Poinformowała, że wydaje się być rezerwa budżetowa z tym związana, w jakiej zabezpieczono jednej mld zł 50 mln zł.

Wzrost w całym '18 i IV kw. ok. 5 proc., w '19 przekroczy 3, 8 proc. - Kwieciński

W kontekście budżetu warto pytać pytanie, jak będzie przy tym roku prosperować ta gospodarka?

Zdaniem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego wzrost PKB w tym roku przekroczy trzy, 8 proc. a mianowicie Myślę że wzrost PKB będzie nieznacznie wyższy aniżeli 3, 8 proc. jak i również pewnie będziemy mieli analogiczną sytuację jak w zeszłym roku i dwa czasy temu, kiedy te agencje ratingowe podwyższały podczas roku kalendarzowego swoje prognozy dla naszego własnego kraju - powiedział.

- Spodziewamy się, że bardzo dobrze zamkniemy zeszły rok. Nie mamy nadal oczywiście danych za czwarty kwartał, ale myślę, że wzrost gospodarczy za całkowity zeszły rok i także za czwarty kwartał zamknie się rzędu około 5 proc. i to zostanie jeden z najlepszych efektów i w Unii Europejskiej, i będzie to pewien z najlepszych wyników ekonomicznych Polski w okresie od początku transformacji" - powiedział w środę minister inwestycji jak i również rozwoju Jerzy Kwieciński. Kwieciński.

Z kolei Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP przekonuje, iż "perspektywy dla gospodarki ciągle są bardzo dobre".

- Spodziewamy się jakiegoś spowolnienia aktywności, jednak wzrost nadal będzie dość solidny (... ). To wydaje się scenariusz miękkiego lądowania - powiedział Szpunar.

Jego zdaniem wzrost gospodarczy przy Polsce w 2019 r. wspierać będą: rozwój absorpcji środków UE, mniejsze ceny ropy naftowej, zamrożenie cen energii elektrycznej, rozwój wzrostu płac w odcinku publicznym.

Do kluczowych zagrożeń dla polskiej produkcji Szpunar zaliczył czynniki powierzchowne - spowolnienie w gospodarce eurolandu, szczególnie w Niemczech, różnorakie problemy polityczne, w poniższym Brexit oraz związany wraz z ww. spadek zaufania pośród przedsiębiorców.

Centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 na poziomie 4, jedenastu proc., w 2019 r. w stopniu 3, 6 proc., a w 2020 r. w stopniu 3, 4 proc.

antoni Macierewicz o sprawie Autosanu i przetargu

Antoni Macierewicz o sprawie Autosanu i przetargu

300 plus w oryginalnej odsłonie. "Większa pewność w odniesieniu do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce za przeszło 1, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco…...

Czytać
apple może pobić zeszłoroczny rekord sprzedaży. Pomogą nowe iPhone’y Tech

Apple może pobić zeszłoroczny rekord sprzedaży. Pomogą nowe iPhone’y Tech

Obecna dynamika zbytu nowych iPhone'ów pokazuje, iż pobity zostanie zeszłoroczny najlepszy wynik Apple'a - poinformował przy poniedziałek producent smartfonów. Koncern szacuje, że liczba sprzedanych urządzeń w pierwszy koniec tygodnia od premiery…...

Czytać