Dlaczego karty kredytowe i debetowe są łatwe w użyciu w sposób oszukańczy?

Category: Celu Uzyskania
17 lutego 2021

Karty kredytowe i debetowe są normalną częścią naszych codziennych transakcji, jednak oszuści mogą bardzo łatwo uzyskać informacje z naszych kart kredytowych i debetowych.

Wpływy z kart kredytowych i debetowych mogą ujawnić zbyt wiele informacji o Twoich kontach, narażając Cię na oszustwo, a nawet kradzież tożsamości.

O ile oszuści mogą bardzo łatwo korzystać z informacji wydrukowanych na paragonach w celu uzyskania dostępu do pieniędzy lub kont, konsumenci mogą również wykonać kilka prostych czynności, które mogą pomóc w zapobieganiu tym problemom.

Prosta znajomość zasad dotyczących kart debetowych i kredytowych, na przykład wiedza o tym, co stanowi naruszenie FACTA, może pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa informacji i tożsamości, a nawet może prowadzić do rekompensaty finansowej.

Ustawa o uczciwych i dokładnych transakcjach kredytowych (FACTA) dyktuje i monitoruje ilość informacji o karcie kredytowej, które mogą znajdować się na paragonach. Zasady FACTA mają na celu ochronę konsumentów i informacji o ich koncie przed potencjalnymi oszustwami i kradzieżą tożsamości.

Rozpoznanie naruszeń przepisów FACTA i zapobieganie tego rodzaju wykroczeniom nie tylko zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim informacjom, ale może także uratować tysiące innych klientów przed tego samego rodzaju naruszeniami.

Naruszenia i zasady FACTA

Ustawa o rzetelnych i dokładnych transakcjach kredytowych została uchwalona w 2003 roku i jest w pełni wdrażana od 2006 roku.

Jedną z zasadniczych części przepisów ustawy FACTA jest obcinanie paragonów karty kredytowej. Obcięcie, czyli skrócenie informacji o paragonie karty kredytowej konsumenta, musi odbywać się w bardzo specyficzny sposób w celu przestrzegania przepisów ustawy FACTA.

Ponieważ pokwitowania z kart kredytowych są drukowane elektronicznie, maszynowo – odręczne pokwitowania są wyłączone z tych zasad FACTA – firmy muszą jedynie upewnić się, że ich maszyny są aktualne i ustawione zgodnie z przepisami ustawy FACTA.

Zgodnie z zasadami FACTA na paragonach z kart kredytowych może być widoczna tylko niewielka część numeru karty kredytowej. Ważne jest, aby rozpoznać, które cyfry są dozwolone, ponieważ zasady są bardzo szczegółowe – można wyświetlić tylko pięć ostatnich cyfr numeru karty kredytowej. Dozwolonych jest nie więcej niż pięć cyfr, a cyfry nie mogą zostać ujawnione z innego miejsca w numerze.

Przepisy ustawy FACTA wymagają również, aby żadna część daty ważności karty nie była wyświetlana.

Ponieważ naruszenia przepisów FACTA są powiązane z pokwitowaniami drukowanymi elektronicznie, naruszenia FACTA są popełniane za pośrednictwem niewłaściwie zaprogramowanej maszyny, która może drukować tysiące takich pokwitowań. Dlatego złapanie naruszenia FACTA popełnionego przeciwko tobie prawdopodobnie oznacza, że ​​to samo naruszenie pojawiło się na setkach, jeśli nie tysiącach rachunków innych klientów.

W pozwie zbiorowym FACTA, w którym te naruszenia zostaną ujawnione, firma może być zobowiązana do przyznania powodom ustawowych odszkodowań w łącznej wysokości milionów dolarów, a także wszelkich odszkodowań o charakterze karnym, jakie sąd uzna za konieczne. Biorąc pod uwagę, że każde naruszenie może skutkować znaczną grzywną, pozwy zbiorowe mogą skutkować szkodliwymi, a nawet paraliżującymi konsekwencjami dla przedsiębiorstw.

Dość proste jest udowodnienie niezgodności firmy w sprawach FACTA, ponieważ dowód naruszenia FACTA znajduje się wyraźnie wydrukowany na dole paragonów.

Regularnie sprawdzaj rachunki, aby upewnić się, że nie doszło do naruszenia FACTA. Takie postępowanie ochroni Cię zarówno przed naruszeniem FACTA, jak i kradzieżą tożsamości i oszustwem. Konsumenci mają prawo zgodnie z przepisami FACTA do złożenia pozwu dotyczącego karty kredytowej w związku z tymi prostymi naruszeniami, ponieważ mogą one narazić konsumentów na niebezpieczeństwo.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy