ARMOR Residential REIT, Inc.

ARMOR Residential REIT, Inc.
Category: Przez Rząd
16 października 2020

9,67 0,00 (0,00%)

Po godzinach: 16:15 EDT

  • streszczenie
  • Perspektywy firmy
Poprzedni Zamknij 9.35
otwarty 9.45
Oferta 9,50 x 900
Zapytać 9,78 x 1400
Zakres dnia 9,45 – 9,77
Zakres 52-tygodniowy 4,95 – 21,15
Tom 881,501
Śr. Tom 940,625
Kapitalizacja rynkowa 625,549M
Beta (5 lat miesięcznie) 1.06
Współczynnik PE (TTM) Nie dotyczy
EPS (TTM) -5,31
Data zarobków 21 października 2020 – 26 października 2020
Terminowe dywidendy i zyski 1,20 (12,83%)
Data dywidendy 14 października 2020 r
Szac. Docel. Za 1 rok 10.00
Dobra cena

Zasubskrybuj Premium, aby zobaczyć wartość godziwą dla ARR

Powiązane badania

ARMOR Residential REIT, Inc. ogłasza prognozy dotyczące dywidendy w październiku 2020 r. W wysokości 0,10 USD na akcję zwykłą

VERO BEACH, Floryda, 23 września 2020 r. (GLOBE NEWSWIRE) – ARMOR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR i ARR-PRC) („ARMOR” lub „Firma”) ogłosiły dzisiaj wytyczne dotyczące miesięcznych środków pieniężnych w październiku 2020 r. dywidenda dla Akcji Zwykłych Spółki, która utrzymuje aktualną miesięczną stopę dywidendy w wysokości 0,10 USD na akcję zwykłą. Informacje o dywidendzie z tytułu akcji zwykłych z października 2020 r. Miesięcznik posiadacza dywidendy z datą ustalenia daty płatności Październik 2020 r. 0,10 USD 15 października 2020 r. 29 października 2020 r. Niektóre kwestie podatkowe Firma ARMOUR zdecydowała się podlegać opodatkowaniu jako fundusz inwestycyjny w zakresie nieruchomości („REIT”) do celów federalnego podatku dochodowego w USA. Aby utrzymać ten status podatkowy, ARMOR jest zobowiązana do terminowego rozdzielania zasadniczo całego swojego zwykłego dochodu podlegającego opodatkowaniu w ramach REIT. Dywidendy wypłacone powyżej bieżących dochodów podatkowych i zysków za dany rok generalnie nie będą podlegały opodatkowaniu dla zwykłych akcjonariuszy.Faktyczne dywidendy są określane według uznania Zarządu Spółki, który może wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, w tym wyniki działalności Spółki, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wymogi kapitałowe, a także aktualne warunki rynkowe, oczekiwane możliwości i inne istotne czynniki. Residential REIT, Inc. ARMOUR inwestuje głównie w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu i hybrydowe oprocentowanie o zmiennym oprocentowaniu, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd Stanów Zjednoczonych („GSE”) lub gwarantowane przez Government National Mortgage Association. ARMOR jest zarządzany zewnętrznie i doradzany przez ARMOR Capital Management LP, doradcę inwestycyjnego zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).Safe Harbor Niniejsza informacja prasowa zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów Safe Harbor zawartych w amerykańskiej ustawie o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwań, szacunków i prognoz, w związku z czym nie należy polegać na te wypowiedzi prognozujące jako prognozy przyszłych wydarzeń. Słowa takie jak „oczekiwać”, „szacować”, „projekt”, „budżet”, „prognozować”, „przewidywać”, „zamierzać”, „planować”, „może”, „będzie”, „może”, „powinien”, „Wierzy”, „przewiduje”, „potencjalny”, „kontynuuje” i podobne wyrażenia mają na celu zidentyfikowanie takich wypowiedzi prognozujących. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwanych.Firma zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku publicznego publikowania jakichkolwiek aktualizacji lub poprawek do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany jej oczekiwań lub zmiany w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opiera się takie oświadczenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Gdzie to znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com lub kierując zapytania na adres: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, Uwaga: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain Chief Financial Officer ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340(772) 617-4340(772) 617-4340Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com, lub kierując zapytania do: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, do wiadomości: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain, dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com, lub kierując zapytania do: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, do wiadomości: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain, dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Kontakt dla inwestorów: James R. Mountain Dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Kontakt dla inwestorów: James R. Mountain Dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340

Jak zarobił 2,8 miliona dolarów w handlu akcjami w niepełnym wymiarze godzin w domu

Kyle Dennis podjął skok wiary i postanowił zainwestować swoje oszczędności w wysokości 15 000 USD na giełdzie – 2,8 mln USD później zawdzięcza swój sukces tym strategiom

ARMOR Residential REIT, Inc. potwierdza stopę dywidendy na akcję zwykłą z września 2020 r

VERO BEACH, Fla., 26 sierpnia 2020 r. (GLOBE NEWSWIRE) – ARMOR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR i ARR-PRC) („ARMOR” lub „Spółka”) potwierdziło dziś stopę dywidendy gotówkowej z września 2020 r. na Akcje Zwykłe Spółki. Informacje o dywidendzie z akcji zwykłych z września 2020 r. Miesięcznik posiadacza dywidendy z datą ustalenia daty płatności wrzesień 2020 r. 0,10 USD 15 września 2020 r. 29 września 2020 r. Niektóre kwestie podatkowe Firma ARMOUR zdecydowała się podlegać opodatkowaniu jako fundusz inwestycyjny w zakresie nieruchomości („REIT”) do celów federalnego podatku dochodowego w USA. Aby utrzymać ten status podatkowy, ARMOR jest zobowiązana do terminowego rozdzielania zasadniczo całego swojego zwykłego dochodu podlegającego opodatkowaniu w ramach REIT. Dywidendy wypłacone powyżej bieżących dochodów podatkowych i zysków za dany rok generalnie nie będą podlegały opodatkowaniu dla zwykłych akcjonariuszy. Faktyczna dywidenda jest określana według uznania Zarządu Spółki,kto może wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, w tym wyniki operacyjne Spółki, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wymogi kapitałowe, a także aktualne warunki rynkowe, oczekiwane możliwości i inne istotne czynniki. o ARMOR Residential REIT, Inc. ARMOUR inwestuje głównie w nieruchomości papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową z oprocentowaniem i oprocentowaniem hybrydowym o zmiennym oprocentowaniu wyemitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd Stanów Zjednoczonych („GSE”) lub gwarantowane przez Government National Mortgage Association. ARMOR jest zarządzany zewnętrznie i doradzany przez ARMOR Capital Management LP, doradcę inwestycyjnego zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).Safe Harbor Niniejsza informacja prasowa zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu przepisów Safe Harbor zawartych w amerykańskiej ustawie o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwań, szacunków i prognoz, w związku z czym nie należy polegać na te wypowiedzi prognozujące jako prognozy przyszłych wydarzeń. Słowa takie jak „oczekiwać”, „szacować”, „projekt”, „budżet”, „prognozować”, „przewidywać”, „zamierzać”, „planować”, „może”, „będzie”, „może”, „powinien”, „Wierzy”, „przewiduje”, „potencjalny”, „kontynuuje” i podobne wyrażenia mają na celu zidentyfikowanie takich wypowiedzi prognozujących. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwanych.Firma zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku publicznego publikowania jakichkolwiek aktualizacji lub poprawek do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany jej oczekiwań lub zmiany w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opiera się takie oświadczenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Gdzie to znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com lub kierując zapytania na adres: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, Uwaga: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain Chief Financial Officer ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340(772) 617-4340(772) 617-4340Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com, lub kierując zapytania do: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, do wiadomości: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain, dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć Inwestorzy, posiadacze papierów wartościowych i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć dodatkowe informacje dotyczące Spółki na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.armourreit.com, lub kierując zapytania do: ARMOR Residential REIT, Inc., 3001 Ocean Drive, Suite 201, Vero Beach, Florida 32963, do wiadomości: Relacje z inwestorami Kontakt z inwestorami: James R. Mountain, dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Kontakt dla inwestorów: James R. Mountain Dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340Kontakt dla inwestorów: James R. Mountain Dyrektor finansowy ARMOR Residential REIT, Inc. (772) 617-4340

Czy powinieneś pocieszyć się transakcjami z wykorzystaniem informacji poufnych w ARMOR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR)?

Straciliśmy rachubę, ile razy wtajemniczeni zgromadzili udziały w firmie, która przechodzi znaczną poprawę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy